Wat houdt tevredenheidsgarantie in?

MyLife biedt een unieke manier om laagdrempelig te kunnen beginnen met sporten: de eerste maand tevredenheidsgarantie. Dankzij de tevredenheidsgarantie kun je een maand lang onze MyLife Clubs ontdekken.

Bevalt het niet? Dan kun je het abonnement beëindigen binnen de eerste periode.

Bevalt het goed? Dan kun je met jouw MyCoach aan de slag voor het beste resultaat!

Een lid mag binnen 1 periode van 4 weken het lidmaatschap beëindigen indien men vindt dat het niet overeenkomt met de verwachting van dit lidmaatschap. Daartoe dient een lid wel minimaal 5x een geregistreerd bezoek te hebben gebracht aan de betreffende MyLife club. Er vindt geen resitutie plaats van de administratiebijdrage en de contributie over de eerste periode.