Mijn contributie is verhoogd door de indexering. Wat kan ik doen?

Zoals beschreven in onze algemene voorwaarden mag MyLife de contributie tussentijds verhogen op grond van economische ontwikkelingen als de aanpassing van omzetbelasting en de jaarlijkse prijsindexering. Deze verhogingen zijn geen reden om het abonnement te ontbinden, eerder dan de reguliere opzeggingstermijn. Ondanks dat de kosten voor ons ook zijn gestegen, proberen we de indexering zo laag mogelijk te houden.

Indien jouw abonnement geïndexeerd wordt, informeren we je eind november hierover d.m.v. een e-mail.

Heb je de e-mail niet ontvangen of heb je vragen hierover? Neem dan contact op met je club.