Klacht
Omdat een klacht voor iedereen een andere betekenis kan hebben en misverstanden niet bijdragen aan een goede verstandhouding, is het goed om te weten wanneer MyLife van een klacht spreekt. Voor de definitie van een klacht sluiten wij aan bij ISO 10002:

“Een klacht is een uitdrukking van ontevredenheid gericht aan een organisatie met betrekking tot haar producten of diensten of het proces van klachtenbehandeling zelf waarbij expliciet of impliciet een respons of oplossing wordt verwacht.”

Zoals je ziet, interpreteren wij het begrip ruim, omdat wij het belangrijk vinden dat elk misgenoegen ons bereikt. Onze doelstelling is immers om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen en verwachtingen van onze leden.

Het indienen van een klacht
Omdat we het graag horen als je niet tevreden bent over de diensten of services van MyLife, hebben wij het melden van een klacht zo laagdrempelig mogelijk gemaakt. Je kunt op verschillende manieren een klacht indienen:

 • Door het contactformulier in te vullen op onze website: kies onder ‘Betreft’ het onderwerp ‘Feedback/Klacht’, en meld je klacht. Klik hier om direct naar het formulier te gaan;
 • Door een e-mail te sturen naar nederland@mylife.nl;
 • Door te bellen met de clubmanager van een van onze locaties. Klik hier voor de telefoonnummers (kies de locatie en het nummer verschijnt rechts); of
 • Door een brief te sturen naar:
  MyLife Nederland
  De veldoven 13
  3342 GR Hendrik Ido Ambacht

Vermelding gegevens en meezenden stukken
Om klachten te scheiden van andere correspondentie en zo snel mogelijk aan de slag te kunnen met het behandelen van de klacht, vragen wij je onderstaande gegevens in de brief of e-mail te vermelden:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en, naam de locatie waar je sport;
 • Een goede omschrijving van de klacht;
 • Eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die de klacht verduidelijken.

Het ontvangen van een reactie
Wij sturen je binnen een week na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging toe. Daarnaast zullen wij, waar nodig, zoeken naar een passende oplossing om ontevredenheid in de toekomst te voorkomen. Aangezien wij graag nauwkeurig te werk gaan, is het mogelijk dat het enige tijd zal kosten voordat we onze (eerste) reactie versturen. Wij streven ernaar om uiterlijk drie weken na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie te geven. Als we verwachten dat dit niet binnen drie weken gaat lukken, zul je daarvan altijd tijdig op de hoogte worden gesteld, uiteraard met een geldige reden.

Bewaartermijn van een klacht
Klachten en daarmee verband houdende informatie wordt bewaard tot twee jaar na het behandelen van de klacht.