Wat kan ik met mijn abonnement doen als de QR-Code verplicht wordt en ik die niet heb?

Mocht de QR-Code verplicht worden dan geldt onderstaande uitleg:

Hoe ongemakkelijk deze maatregel ook is, we mogen in ieder geval de deuren van onze clubs openhouden! U kunt nog steeds komen sporten en genieten van alle faciliteiten die wij onveranderd aanbieden. Helaas zijn wij genoodzaakt om de QR-code te vragen. Wij hebben uiteraard respect voor ieder zijn of haar keuze hierin. Omdat het aan ieder individueel lid is om wel of geen gebruik te maken van ons aanbod, is het niet mogelijk om abonnementen te bevriezen of vroegtijdig op te zeggen. Onze dienstverlening, waarvoor u lid bent geworden, blijft immers onveranderd.

Wij hopen dat we spoedig weer, als vanouds, de deuren voor iedereen kunnen openen.